top of page

Vi har den 2. september talt med Driftsleder Kai Holm, Solrød Fjernvarmeværk ang. status på Fjernvarme til Jersie Landsby.

 

Der blev først givet afslag 😢 på ansøgningen om tilskud fra Fjernvarme Puljen 2022, men der er senere givet tilsagn 😀.

 

Så det endelige projekt skal nu godkendes på Byrådsmødet i oktober, derefter indledes projektering, forhandling med lodsejerne, etc. og der vil blive indkaldt til BORGERMØDE i begyndelsen af 1. kvartal 2023

 

Med venlig hilsen

Jersie Landsbylaug

bottom of page