top of page

Bystævne den 8. februar 2024

Bystævnet i Jersie Landsbylaug afholdes torsdag den 8. februar 2023 kl. 19.30 i Jersie Forsamlingshus. 

 

Inden selve stævnet vil der være mulighed for at nyde en dejlig middag, hvor der bydes på stegt flæsk, kartofler og persillesovs, samt pandekager til dessert. Spisningen starter kl. 18.00.

Dagsorden for Bystævnet ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Oldermanden aflægger beretning

3. Skatmesteren aflægger regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bylaug

7. Valg af suppleant

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

 

Ad. Pkt. 6 valg af bylaug er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: Peter, Anette, Per og Børge, alle ønsker genvalg

 

Derudover skal der vælges en ny 2. suppleant   

 

Ifølge §11, skal forslag, der ønskes behandlet på Bystævnet, afleveres til et medlem af landsbylauget, senest 7 dage inden Bystævnet.

 

Middagen koster 150 kr. for voksne og 75 kr. for børn og tilmelding skal ske nedenfor eller til Charlotte på tlf 21296947 eller charlotte.jersie@gmail.com senest den 1.  februar 2024.

 

Betaling skal foretages ved tilmelding via mobilepay 77524 eller Laugets konto 9077-4582787811. Drikkevarer købes i baren

Tilmelding spisning

Tak for det indsendte!

Denne formular accepterer ikke længere indsendelser. Kontakt Charlotte på charlotte.jersie@gmail.com

bottom of page